Santiga – Catàleg de processos(S.XVII-XVIII)

 

1588.06.27
Enquesta contra Joan Homet, Antoni Homet, Miquel Puiggalí i altres, per agredir a bastonades els germans Mallol a la plaça de la parròquia, després d’una discussió sobre uns suposats deutes.
Agressió

1591.12.07
Testimonis rebuts per Antiga Vallhonrat contra Antoni Prats i Llorenç Borrull, ambdós de Ripollet, [en relació a l’apropiació d’uns roures del mas Congostell].
Conflictes agraris

1592.09.15
Requesta de Joan Barceló al batlle Lluís Llobet per tal que li faci entrega dels béns de Joan Vallhonrat que comprà en encant públic.
Requesta
1612.10.11
Joan Cabrer, treballador de Sabadell, contra el seu germà Joan,menor de dies, i germà seu, en reclamació de 18 lliures que li deixà.
Deute d’un préstec

1613.09.02
Pau Llobera, pagès, contra Joan Cabrer, treballador, en empara de blat.
Empara

1613.10.06
Denúncia de Jeroni Pagès i Cuyàs, a qui s’acostaren amb aire amenaçant tres individus als quals aconseguí foragità.
Amenaces

1613.11.26
Lluís Llobet, pagès, contra Jaume Pagès, pagès de Sant Genís de l’Ametlla, que li reclamava 34 ducats deguts de la venda d’un bou,el qual dit Llobet deia ésser poc treballador.
Deute comercial

1614.01.12
Enquesta a instància de Jeroni Pagès i Cuyàs, pagès, que fou agredit per dos individus i aconseguí escapar i cridà a Sometent.
Agressió

1615.02.05
Jeroni Galí, causídic de Sabadell i procurador de Miquel Sentmenat, de Caldes de Montbui, contra Joan Vallhonrat, pagès, per un deute de 92 lliures.*
Deute

1615.08.06
Denúncia del batlle Jeroni Pagès, a qui dispararen un grup de sis individus, un dels quals diu ser l’hereu Coll de Plegamans.
Agressió a l’autoritat

1617.11.15
Execució dels béns de Miquel Mallol, a instància de Pere Roig,negociant (pràcticament il·legible).
Execució de béns

1619.10.11
Elisabet Puig, vídua de Miquel Puiggalí, pagès, contra Elisabet Puiggalí, donzella, en procés d’empara dels grans, diners, roba i qualssevol altres béns de Miquel Puiggalí.
Empara

1620.03.19
Assignació de Joan Antic Cuyàs i Jacint Amat i Garcia com a tutors i curadors de Joana Cuyàs.
Assignació de tutors

1620.03.22
Procés d’adjudicació del mas Cuyàs a favor de Joana Cuyàs, a instància dels seus tutors, atès que Jeroni Pagès i Cuyàs, el seu pare, malbarata i no s’ocupa de la bona administració de les terres.
Adjudicació de béns

1622.01.16
Enquesta contra els qui robaren de la casa de Pau Llobera, situada al terme de Rubí, diversos objectes i diners.
Robatori de diners

1622.07.29
Joan Gaspar de Prat, donzell i doctor en drets de Barcelona, contra els hereus dels béns i drets que foren de Jeroni Pagès i Cuyàs,pagès, per un deute de 67 lliures relatiu a la venda d’uns moltons.
Deute comercial

1622.13.10
Enquesta contra Antoni Ferran, pagès, acusat de resistir-se a l’autoritat del batlle quan procedien a executar els seus béns,disparar un tret i ferir Joan Llobateres, causídic de Barcelona.
Resistència a l’autoritat

1623.02.15
Jaume Català, pagès de Sant Julià de Palou, tutor i curador dels pupils Català, contra Jeroni Puiggalí, pagès, per un deute de 30 lliures.
Deute

1623.02.26
Requesta d’Antoni Ferran al batlle Lluís Llobet, protestant de la violència amb què s’obrà quan es procedí a vendre en inventari uns béns seus.
Requesta

1628.09.09
Requesta de Joan Puiggalí i Cuyàs a Antic Cuyàs, per tal que cessi de pertobar-lo en la possessió dels béns que foren de Joana Cuyàs,la seva muller.
Requesta

1629.01.16
Joan Miquel Rodriguez, notari de Sabadell, contra Joan Bofill i Llobateres, pagès, fent-li empara dels seus béns, en poder de Ramon Angli, masover del mas Mallol.
Empara

1629.01.23
Valentí Oliveres, rector de Sant Fost, contra Joan Bofill i Llobateres, pagès, per un deute de 5 lliures relatiu al preu de 52
misses celebrades per l’ànima de Guillem Soler, treballador, en paga de la soldada pel temps que treballà a la casa Llobateres.
Despeses de funeral

1629.02.04
Enquesta sobre l’assassinat de Bartomeu Borrell, pagès de Sant Julià d’Altura, mort d’un tret de pedrenyal a la plaça del terme.
Assassinat

1629.06.07
Enquesta contra els gitanos de Granollers que introduïren carn de dos porcs que presumptament robaren de la casa d’un tal Vilallonga, pagès de Gallecs.
Robatori d’animals

1629.06.12
Lluís Llobet, pagès, contra Pau Llobera, pagès, en empara de garbes i garberes.
Empara

1632.01.19
Joan Puiggalí, pagès, contra Pau Torrents, paraire, en reclamació de 2 lliures d’un censal.
Deute d’un censal

1633.11.23
Execució dels béns de Gaspar Vallhonrat i Lloreda, pagès, a instància de Joan Coll, sastre de Barcelona.
Execució de béns

1635.09.29
Enquesta contra Lluís Llobet, pagès, per malferir a cops de canó de pedrenyal Nicolau Mallol, minyó d’uns 10 anys d’edat.
Maltractament d’infants

1638.04.01
Enquesta contra Francesc Baltazar, antic habitant del castell del governador de Catalunya, acusat de l’assassinat de Josep Tarragó,pagès habitant del castell de Santiga.
Assassinat

1638.05.12
Llicència a Marià Llenguart, rector de Santa Perpètua de Mogoda i tutor dels pupils Bonet, per vendre dues artigues.
Llicència de venda

1646.03.02
Enric Deu, arrendador del priorat de Sant Miquel del Fai, contra Francesc Vallhonrat, en reclamació de les pensions de censos endarrerides.
Deute de censos

1668.03.17
Els cònjuges Pere Bordes i Maria Puiggalí contra Magdalena Puiggalí, mare de dita Maria, reclamant les 100 lliures llegades pel seu pare en testament.
Herències

1669.11.30
Denúncia de Bonaventura Llobet a Jaume Vallhonrat, a qui acusa d’haver cavat un marge de la seva propietat.
Usurpació de terres

1670.09.09
Enquesta contra Jaume Palau, pagès de Sentmenat, i els altres que mataren Jaume Rosanes, mosso del castell d’en Miquel Calba, i Maria Coll, muller de Joan Coll, bracer.
Assassinat

1671.07.01
Denúncia de Joan Malloll, a qui Miquel Vallhonrat, fill de Jaume Vallhonrat, agredí a pedrades i amenaçà de mort.
Agressió

1674.08.27
Francesc Planes, pagès de Barberà, contra Magdalena Puiggalí, la seva sogra, reclamant les quantitats degudes del dot promès en capítols matrimonials.
Reclamació de dot

1700.07.29
Josep Roma, rector de Santiga, contra Ramon Puiggalí, pagès, per tal que satisfaci el delme.
Delme

1702.07.02
Josep Roma, rector de Santiga, contra Gaspar Vallhonrat, pagès,per tal que satisfaci els delmes impagats.
Delme

1707.07.29
Enquesta contra Ramon Vallhonrat, pagès, per amenaçar i resistir-se a ésser detingut pel batlle, Antoni Güell i Llobet.
Resistència a l’autoritat

1717.07.12
La universitat de Santiga contra Bernat Comadran, pagès,demanant llicència per retirar les garberes emparades i així cobrar les quantitats degudes del cadastre.
Deute fiscal

1727.06.16
Jaume Font, pagès de Ripollet, i la seva muller Paula, contra Joan Lloberes, pagès, reclamant la restitució de 125 lliures que Maria Lloberes, mare de dit Joan, havia deixat en testament a Jaume Font.
Herències

1734.07.13
Gabriel Vallhonrat, sabater de Barcelona, contra la Comunitat de Preveres de Sabadell, oposant-se a l’empara d’uns fruits.
Empara

1736.07.30
Gabriel Vallhonrat contra Gabriel Magem, pagès de Sabadell,oposant-se a l’empara instada contra Joan Coll, parcer de dit Vallhonrat.
Empara

1737
Concòrdia d’Antoni Güell i Llobet i el seu fill Mateu amb els seus creditors.
Concòrdia

1738.07.11
Benito de Portoles, ciutadà de Barcelona, contra Josep Pujol,parcer de la Torre Ferrussa, en empara de les garberes de blat i altres grans.
Empara

1742.12.10
Josep Gambús i Miró, pagès de Sabadell, contra Francesc Carol,reclamant unes quantitats per les cures efectuades a la muller de dit Carol.
Despeses per malaltia

1743.07.27
Llicència a Joan Quer, veí de Barcelona, per apropiar-se la meitat dels grans emparats a Antoni Comadran, parcer del castell de Santiga, la collita del qual havien pactat.
Llicència per prendre possessió

1743.11.20
Caterina i Bartomeu Canyameras i Teresa Vilar, vídua de Josep Vilar, notari de Barcelona, contra Gabriel Vallhonrat, sabater de Barcelona, i Pau Humbert, Josep Cellent i Andreu Claver, tots
pagesos.
Deute d’un censal

1744.08.01
Gaspar Texer, revenedor de Barcelona, contra Jacint Pons, pagès.
Execució de béns

1745.05.31
Marià Arimon i Mayol, pagès, contra Josep Valls, ferrer, contra el manament perquè satisfaci allò degut per dot.
Reclamació de dot

1746.07.10
Rafael Soler, corder de Sabadell, contra Jacint Pons, pagès, per un deute de 12 lliures.
Deute comercial

1747.08.21
Sebastià Francí, pagès de Mollet, contra Jaume Font, per tal que lliuri 2 quarteres pel lloguer d’uns bous.
Deute d’un lloguer

1747.09.08
Bartomeu Vilaró, contra Josep Rojas, que pretén impedir que conreï una peça de terra arrendada pel període de quatre anys.
Desnonament

1748.08.22
Procés de solta d’empara instada per Francesc Llobateres, pagès de Barberà, la qual fou instada per Gabriel Vallhonrat, sabater de Barcelona.
Empara

1768.06.30
Joan Canyameres i Casablanques, pagès de Sant Quirze, contra Gabriel Vallhonrat, sabater de Barcelona, en reclamació de 40 lliures de la primera paga d’un debitori de 294 lliures.
Deute d’un debitori

1769.10.19
Denúncia de la baralla haguda entre Antoni Bonàs, fill de Jeroni Bonàs, colon de la torre de Sant Joan de Montcada, i un tal Feliu, expòsit del Sant Hospital General de Barcelona.
Baralla

Font:Arxiu Hitòric  de Sabadell

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.